گروه ریاضی شهرستان خوی http://riazikhoy.ir/ en-us 2018-04-25 hourly 1 2018-04-25 آزمون ای ام سی http://riazikhoy.ir/440/آزمون-ای-ام-سی/ http://riazikhoy.ir/440/آزمون-ای-ام-سی/#comments 2018-03-20 ارسال شده توسط admin 440@http://riazikhoy.ir/ آزمون IMC

راه یابی تعدادی از دانش آموزان مستعد علامه حلی به مرحله دوم آزمون IMC را تبریک عرض می کنیم

]]>
2018-03-20 farsi
http://riazikhoy.ir/439// http://riazikhoy.ir/439//#comments 2018-03-20 ارسال شده توسط admin 439@http://riazikhoy.ir/

]]>
2018-03-20 farsi
IMCسوالات جهانی http://riazikhoy.ir/438/IMCسوالات-جهانی/ http://riazikhoy.ir/438/IMCسوالات-جهانی/#comments 2018-03-06 ارسال شده توسط admin 438@http://riazikhoy.ir/ IMC---سوالات جهانی

]]>
2018-03-06 farsi
زاویه محاطی http://riazikhoy.ir/437/زاویه-محاطی/ http://riazikhoy.ir/437/زاویه-محاطی/#comments 2018-02-24 ارسال شده توسط admin 437@http://riazikhoy.ir/  

]]>
2018-02-24 farsi
نتایج دانش آموزان برتر کلاس هشتم در آزمون ترم اول http://riazikhoy.ir/436/نتایج-دانش-آموزان-برتر-کلاس-هشتم-در-آزمون-ترم-اول/ http://riazikhoy.ir/436/نتایج-دانش-آموزان-برتر-کلاس-هشتم-در-آزمون-ترم-اول/#comments 2018-01-28 ارسال شده توسط admin 436@http://riazikhoy.ir/ 2018-01-28 farsi