تاریخ : چهارشنبه، 22 آبان ماه، 1392
موضوع : اول راهنمایی(پایه هفتم)

دانلود تمام کتابهای درسی هفتم(پایه اول متوسطه)

در این پست دانلود تمام کتابهای درسی هفتم را گذاشتیم امیدوارم در چهت ارتقای سطح علمی شما عزیزان مفید واقع باشد.(کتابهای زبان انگلیسی،علوم ،فارسی،اجتمایی،هنرو........................)

 http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/92-93/555/048-101-C101.pdfلینک دانلود ها

لینک دانلود زبان  http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/92-93/555/C110.pdf

لینک دانلودهای فارسی( مقدمه) (http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/92-93/555/001-047-C101.pdf

لینک دانلودهای فارسی(بخش اول)http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/92-93/555/048-101-C101.pdf

بخش دوم - 751.72 کیلو بایتhttp://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/92-93/555/102-145-C101.pdf

بخش سوم - 773.17 کیلو بایت http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/92-93/555/146-208-C101.pdf

لینک دانلود علوم

لینک دانلود قرآن

لینک دانلود مطالعات اجتمائی

لینک دانلود تفکر و سبک زندگی

لینک دانلود هنر

بقیه دانلود ها بزودی........
منبع این مقاله : :گروه ریاضی شهرستان خوی
آدرس این مطلب : http://riazikhoy.ir/22/new:download:books:riazi:haftom/